IMPROVEN Sponsor van de Hilversum City Run

Improven verbetert de prestaties van de organisatie door het optimaliseren van processen en de informatievoorziening. Door een intensieve samenwerking tussen collega’s met uiteenlopende expertises en natuurlijk de mensen bij de klant zelf.

Wij maken een scan van de organisatie, analyseren de actuele stand van zaken en gaan aan de slag. We brengen advies uit en doen verbetervoorstellen. We definiëren projecten om optimalisatie in alle bedrijfsprocessen te realiseren. Dit doen wij vanuit Finance, IT en Risk perspectief. Complexe (financiële) transities met onderliggende rapportagestromen en systeemlandschappen, het structureel verbeteren van datakwaliteit en het inrichten van een risk control framework. Optimalisatie van processen en het aansturen van projecten.

Wij gaan niet weg voordat het werkt en geborgd is. Geen dikke rapporten maar werkende oplossingen en implementatiekracht.

We horen graag van je, geniet van de dag!