Bedankt Spieren voor Spieren, Welkom Stichting Muziekids

Hilversum City Run, Muziekids

Ruim een half jaar geleden liepen duizenden deelnemers op het nieuwe parcours de Hilversum City Run van 2018. Vandaag kunnen we de datum van de editie van 2019 bekend maken: zondag 14 april staat Hilversum weer in het teken van het grootste eendaagse evenement van het Gooi en Omstreken. In de komende periode brengen we je door middel van nieuwsbrieven op de hoogte van de organisatie. Maar noteer alvast in je agenda: 14 april 2019!

Lopen voor Muziekids

In Stichting Muziekids heeft Hilversum City Run (HCR) een nieuw goed doel gevonden. Stichting Muziekids wil de mogelijkheid creëren, om kinderen tijdens het verblijf in een ziekenhuis kennis te laten maken met het zelf maken en spelen, beluisteren en beleven van muziek. Het aangenamer maken van het ziekenhuisverblijf voor de Kids via muziekbeleving. Het realiseren van De Muziekids Studio, waarin gedurende de hele week muziek beleefd en gemaakt kan worden door de Kids. Het daartoe verkrijgen van de benodigde financiële middelen via donaties, giften, sponsoring, fondsenwerving en opbrengsten van bijvoorbeeld (gitaar)veilingen. Omdat dit niet door de ziekenhuizen betaald wordt. Of niet door de gezondheidszorg verstrekt kan worden. Of niet van overheidswege gesubsidieerd wordt.

Robbert de Vos, directeur van de Stichting Muziekids is blij met de samenwerking: “We merken al jaren dat Hilversum onze stichting omarmt en dat voelt gewoon goed. Vooral als je met een klein en hecht team probeert de stichting te laten groeien. Dat deelnemers aan de Hilversum City Run zich dan voor ons in gaan zetten, is eens temeer een mooi teken aan de wand.”

Dick Slootbeek, directeur van de Hilversum City Run: “Wij zijn trots op de afgelopen vijf jaar waarin we een mooie samenwerking hebben gehad met Spieren voor Spieren. Maar na die vijf jaar was het ook tijd voor iets anders en Muziekids past bij dat streven naar vernieuwen. Een prachtig goed doel, maar bovendien brengt de stichting nog meer muziek langs het parcours, waardoor een win-win-situatie ontstaat.”

Start inschrijvingen en lancering website op 1 november

Bij een nieuwe editie hoort ook een vernieuwde website. Daar wordt momenteel hard aan gewerkt. Op vrijdag 1 november staat alle nieuwe informatie online en dan wordt ook de inschrijving geopend.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Je ontvangt deze nieuwsbrief als voormalig deelnemer van de Hilversum City Run of omdat je je hiervoor hebt ingeschreven via de website van Hilversum City Run. Uiteraard hanteren we hierbij de AVG. Indien je niet langer deze nieuwsbrief wilt ontvangen, kun je je altijd afmelden via een mail aan info@hilversumcityrun.nl